Περί διασύνδεσης ταμειακών μηχανών με eft-pos

Η υποχρεωτική σύνδεση ΦΗΜ με POS στην Ελλάδα  (Α. 1157/2023)  αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, όπως:

Τεχνικά προβλήματα:

•Ασυμβατότητα: Ορισμένες ΦΗΜ δεν είναι συμβατές με τα POS, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η σύνδεσή τους.

•Σφάλματα σύνδεσης: Συχνά παρουσιάζονται σφάλματα κατά τη σύνδεση ΦΗΜ με POS, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, όπως ρυθμίσεις δικτύου, λογισμικού ή υλικού.

•Καθυστερήσεις: Η σύνδεση ΦΗΜ με POS μπορεί να είναι αργή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων.

• Περιβαλλοντικό αποτύπωμα: Διπλασιάζεται ο όγκος εκτύπωσης θερμικού χαρτιού!

Διοικητικά προβλήματα:

• Ελλιπείς οδηγίες: Η ΑΑΔΕ δεν έχει δώσει σαφείς και λεπτομερείς οδηγίες για τη σύνδεση ΦΗΜ με POS, με αποτέλεσμα οι επιχειρηματίες να δυσκολεύονται να υλοποιήσουν τη διαδικασία.

•Καθυστερήσεις στην υλοποίηση: Η υποχρεωτική σύνδεση ΦΗΜ με POS έχει αναβληθεί πολλές φορές, δημιουργώντας αβεβαιότητα στους επιχειρηματίες. 

•Πρόστιμα: Η μη τήρηση της υποχρεωτικής σύνδεσης ΦΗΜ με POS συνεπάγεται πρόστιμα, τα οποία μπορεί να είναι οικονομικά ασφυκτικά για τις επιχειρήσεις.


Πρόσθετα προβλήματα:

•Κόστος: Η σύνδεση ΦΗΜ με POS συνεπάγεται κόστος για τις επιχειρήσεις, τόσο για την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού όσο και για την υλοποίηση της διαδικασίας. Η διαδικασία υποβολής, απόκτησης και εξαργύρωσης voucher είναι άκρως γραφειοκρατική και δυσλειτουργική εμπλέκοντας λογιστές, επιχειρήσεις, τεχνικούς και μεταπωλήτες.

•Εκπαίδευση: Οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι χρειάζονται εκπαίδευση για τη χρήση των ΦΗΜ και των POS, η οποία δεν είναι πάντα διαθέσιμη.

Υποστήριξη: Οι οργανισμοί που διαχειρίζονται τα pos εκ μέρους των τραπεζών δεν διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό που χρειάζεται για να υποστηρίξουν το εγχείρημα με επιτυχία και μάλιστα τα τηλεφωνικά τους κέντρα δεν απαντούν σχεδόν ποτέ. Επίσης έχουν οι ίδιοι την ευθύνη της διασύνδεσης μαζί με του κατασκευαστές ταμειακών αλλά της μεταθέτουν στους απλούς τεχνικούς-μεταπωλητές των ΦΗΜ.

Προτεινόμενες Λύσεις:

•Η ΑΑΔΕ οφείλει να δώσει σαφείς και λεπτομερείς οδηγίες για τη σύνδεση ΦΗΜ με POS.

•Πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των προμηθευτών ΦΗΜ και POS για να διασφαλιστεί η συμβατότητα των συστημάτων.

•Η υποστήριξη προς τις επιχειρήσεις, όσον αφορά την υλοποίηση της διαδικασίας, είναι απαραίτητη.

•Η μείωση του κόστους σύνδεσης ΦΗΜ με POS θα μπορούσε να γίνει μέσω οικονομικών κινήτρων.

Να δοθεί παράταση στη διαδικασία τόση όση θα είναι σύμφωνη με τον τρέχοντα ρυθμό εγκαταστάσεων/ημέρα και μέχρι αν επιλυθούν όλα τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη διασύνδεση. Υπολογίζουμε πως 3 μήνες είναι το ελάχιστο διάστημα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σε ένα ποσοστό 70-80% των ΦΗΜ και των POS.


TI ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ:

1. Επιχορηγήσεις:

• Η κυβέρνηση να παρέχει άμεσες επιχορηγήσεις στις επιχειρήσεις για να καλύψει μέρος του κόστους αγοράς και εγκατάστασης ΦΗΜ και POS και σίγουρα όχι με μορφή voucher που εμπλέκουν λογιστές, μεταπωλητές, κατασκευαστές, κοινωνία της πληροφορίας, υπουργείο και επιχειρήσεις.

• Το ύψος της επιχορήγησης να γίνεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον τύπο του εξοπλισμού που αγοράζεται.

2. Φορολογικές ελαφρύνσεις:

• Οι επιχειρήσεις που συνδέουν ΦΗΜ με POS να έχουν δικαίωμα για φορολογικές ελαφρύνσεις, όπως μείωση του φόρου εισοδήματος ή του ΦΠΑ.

• Το ύψος της φορολογικής ελάφρυνσης να είναι ανάλογο με το κόστος σύνδεσης ΦΗΜ με POS.

3. Δάνεια με χαμηλό επιτόκιο:

• Οι επιχειρήσεις να μπορούν να λάβουν δάνεια με χαμηλό επιτόκιο από τις τράπεζες για να χρηματοδοτήσουν το κόστος σύνδεσης ΦΗΜ με POS.

• Τα δάνεια να έχουν μακροπρόθεσμη διάρκεια αποπληρωμής.

4. Πρόσθετα κίνητρα:

1. Εκτός από τα οικονομικά κίνητρα,  

2. Δωρεάν εκπαίδευση για τη χρήση ΦΗΜ και POS

3. Τεχνική υποστήριξη

4. Απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών


Αναμενόμενα Αποτελέσματα:

• Τα οικονομικά κίνητρα θα βοηθούσαν στη μείωση του κόστους σύνδεσης ΦΗΜ με POS για τις επιχειρήσεις.

• Αύξηση του  αριθμού των επιχειρήσεων που συμμορφώνονται με την υποχρεωτική σύνδεση ΦΗΜ με POS.

Να μην είναι η υποχρεωτική διασύνδεση οριζοντίως όπως συμβαίνει π.χ. στην:

• Ισπανία: Η σύνδεση ταμειακών μηχανών με POS δεν είναι υποχρεωτική, αλλά προσφέρονται κίνητρα για την υιοθέτησή της.

• Γερμανία: Η σύνδεση ταμειακών μηχανών με POS δεν είναι υποχρεωτική, αλλά είναι απαραίτητη για την έκδοση ηλεκτρονικών αποδείξεων.

• Ηνωμένο Βασίλειο: Η σύνδεση ταμειακών μηχανών με POS δεν είναι υποχρεωτική, αλλά συνιστάται από την κυβέρνηση.

• Ηνωμένες Πολιτείες: Η σύνδεση ταμειακών μηχανών με POS δεν είναι υποχρεωτική, αλλά υιοθετείται ολοένα και περισσότερο από τις επιχειρήσεις.Lambros Skarlas 21 Μαρτίου 2024
Share this post
Ο νέος Δι(χ)καστικός χάρτης και στο βάθος ο Δομοκός!
Ο Δομοκός είναι μια όμορφη και ορεινή κωμόπολη της Στερεάς Ελλάδας στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας. Σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο πληθυσμός του είναι 1.531. Ισαπέχει σχεδόν χιλιομετρικά από Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο κρατήστε το θα χρειαστεί...